ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ GREEN-LINE

Posted by fomesahellas 11/05/2022 0 Comment(s)

 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ : ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΡΙ

ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ  GREEN-LINE  ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ.

 

 

                         ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: D.Tormo, V.cortell y E.Conesa ( Fomesa Fruitech

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ:

 

 

Ιστορικό και Στόχος.

 

 

Στην παρούσα δοκιμή θέλουμε να  ερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα διάφορων προϊόντων που ενισχύουν τις αντιστάσεις των φρούτων τοποθετώντας τα  εντός του κεριού και να τα εφαρμόσουμε στα φρούτα διαμέσω κυρωτικόυ μηχανήματος σε ένα συσκευαστήριο. Θα μελετήσουμε μόνο το αποτέλεσμα σε συνδυασμό με το παραδοσιακό μυκητοκτόνο που η χρήση του είναι συνήθεις στο κερί όπως είναι το imazalil στο μισό της συνηθισμένης δόσης που χρησιμοποιείτε (2000 ppm imz).

Για το λόγο αυτό αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα διαφόρων προιόντων με διάφορες επεξεργασίες μετά την συγκομιδή, προϊόντων της σειράς GREEN LINE έναντι του έλεγχου των σήψεων όπως η του πράσινου και θαλασσί χρώματος, που εμφανίζονται στα εσπεριδοειδή και προέρχονται από τα παθογόνα penicilliun digitatum και penicillium italicum , χαρακτηριστικά .

Μεθοδολογία.

 

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μανταρίνια ποικιλίας Clemenules απευθείας από τον αγρό (χωρίς να έχει προηγηθεί ουδεμία επεξεργασία προαπολύμανσης σε μηχανή DRENCHER ).

 

Αρχικά τα φρούτα πλύθηκαν με νερό για να αποβληθούν από την επιφάνεια τους σκόνες ,χώμα ,φύλλα κ.τ.λ μετέπειτα έγινε μια διαλογή για να δημιουργηθεί ένας κωδικός ομοιογενών φρούτων σε μέγεθος αλλά και χρώμα όσον το δυνατόν, και διανεμήθηκαν τυχαία πριν την χρήση τους  .

Η επεξεργασίία έγινε απευθείας στη επιφάνεια των φρούτων με εφαρμογή του κεριού το οποίο πρώτιστος είχε αναμιχτεί με ενισχυτικό ή και με μυκητοκτόνο  αντίστοιχα, σε κερί WATERWAX UE – UK, το κερί εφαρμόστηκε σε 100 φρούτα ανά επεξεργασία .

Τα φρούτα μολύνθηκαν με μία αναλογία σπορίων  των 104 σπόρια  / mL  penicilium digitatum  (PD) και penicillium italicum (PI) στην περιοχή της περιφέρειας τους ανοίγοντας μια οπή (1mm διάμετρο και 2mm βάθος).

Η μόλυνση πραγματοποιήθηκε 24 ώρες πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία.

Μετά την εφαρμογή τα φρούτα στέγνωσαν σε ένα στεγνωτήριο.

 

 

Αποτελέσματα.

 

Μετέπειτα τα φρούτα αποθηκεύτηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 3-5 και 7 ημέρες υπολογίζοντας ότι αυτή ειναι η χρονική περίοδος  εμπορίας τους.

 

Η επίπτωση της ασθένειας (αριθμός  φρούτων με σήψη από Penicillium sp.) υπολογίστηκε σαν  ποσοστό σάπιων φρούτων και αξιολογήθηκε κατά τις 3 εξόδους των φρούτων (3-5 και 7 ημέρες).

 

 

 

Δυνατότητα του ελέγχου στα εμβολιασμένα φρούτα (σε 3-5 και 7 ημέρες σε θερμοκρασία επιβάλλοντος)

 

 

Στον πίνακα 1 μπορούμε να παρατηρήσουμε την αποτελεσματικότητα των προς έλεγχο επεξεργασιών εναντίον των μολύνσεων, πράσινου και θαλασσί χρώματος,, που προήρθαν από τα παθογόνα Penicillium digitatum και Penicillium italicum κατά τη διάρκεια 3,5 και 7 ημερών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Κατά αυτές  αξιολογήθηκε η επίπτωση και η δυνατότητα ελέγχου δια των επεξεργασιών ενάντια στις σήψεις (επί %)

 

H επεξεργασία με GREENGARD-SK 50 έδειξε μια σημαντική αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της

σήψεως και την ανάπτυξη των σπορίων των εμβολιασμένων φρούτων με τον μύκητα Penicillium sp.

Οι συνδυασμένες επεξεργασίες με GREENGARD-EO και GREENGARD-SK 50 (+ 1000 ppm ιμαζαλίλης)

εμπόδισαν σημαντικότατα την εμφάνιση σήψεως στα φρούτων ποικιλίας Clemenules σε πραγματικά

μεγέθη εν συγκρίσει με την επεξεργασία αναφοράς σε σχέση με 2000 ppm Ιμαζαλίλης.

Ο συνδυασμός των επεξεργασιών με GREENGARD-EO και GREENGARD-SK 50 (+ 1000 ppm Ιμαζαλίλης)

αύξησαν την αποτελεσματικότητα ενάντια της σήψης των φρούτων εν συγκρίσει με την επεξεργασία αναφοράς

σε σχέση μόνο με 1000 ppm Ιμαζαλίλης.

 

 

Ο συνδυασμός των επεξεργασιών με  GREENGARD-EO ή/και GREENGARD-SK 50 και 1000 ppm ιμαζαλίλης

είναι μια καλή λύση στο χειρισμό για τη μείωση των τελικών χημικών υπολειμμάτων που βρίσκονται στην επιφάνεια

των φρούτων χωρίς αυτό να μειώνει την προστασία κατά την διάρκεια της εμπορικής τους ζωής.  

 

Αφήστε μας ένα σχόλιο