Κατηγορίες

OZONE TECHNOLOGY S.L.

OZONE TECHNOLOGY S.L.

H OzoneTechnology είναι μια Ισπανική εταιρεία με δική της τεχνολογία για την κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής όζοντος .

H OzoneTechnology είναι η  εξέλιξη μίας ομάδας εξειδικευμένων ανθρώπων  σε διαφορετικούς τομείς με πάνω από 30 χρόνια στις τοποθετήσεις μηχανημάτων   σε διαφορετικούς  τομείς  και εφαρμογές .

Μετά από πολυετή εμπειρία τοποθετήσεων έχοντας γνώση της  χρήσης αυτού του  τομέα σχετικά με το όζον   γνωρίζοντας το  και χρησιμοποιώντας το  ,  μόνον  μένει να χρησιμοποιήσουμε την γνώση που αποκτήθηκε και την εμπειρία για να κατασκευάσουμε τα δικά μας μηχανήματα  και  να έχουμε  τα καλύτερα αποτελέσματα . 

Η OzoneTechnology έχει δημιουργήσει   μια ομάδα μηχανολόγων  που  σχεδιάζουν :

1.  Το μηχανικό μέρος
2.  Την  Ηλεκτρονική  ισχύς.
3.  Την  Χημική μηχανική για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή.
4.   Την Μηχανική των υγρών.
5.   Το μέρος της ανάπτυξης λογισμικού και προγραμματισμού.

 Από την OzoneTechnology μπορεί  να έχετε μια υποστήριξη,με ταχείες και αποτελεσματικές απαντήσεις  χάρη  της διεπιστημονικής ομάδας, που καλύπτει πρακτικά  όλα τα απαιτούμενα επίπεδα για την επιτυχία κάθε μηχανήματος και την άμεση προσαρμογή του  στην απαιτούμενη εφαρμογή