Κατηγορίες

DAUMAR SA

DAUMAR SA

DAUMAR έχει αναγνωρισμένη τεχνογνωσία  στην εφαρμοσμένη μηχανική   του τομέα της συσκευασίας φρούτων και λαχανικών. Αυτή τη στιγμή, Η DAUMAR είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής που παρέχει μια αποδοτική τεχνολογίααξιόπιστη εξυπηρέτηση και υποστήριξη.

Στην  ομάδα της Daumar ( πάνω από 60 χρόνια) έχουμε δεσμευτεί  για την προστασία του περιβάλλοντος  και την βιώσιμη ανάπτυξη .Για αυτό τον λόγο  η  Daumar επενδύει  και ερευνά συνεχώς καινοτόμες λύσεις για τη μείωση των επιβλαβών υλικών ως προς το περιβάλλον.

Στην ουσία, οι βασικές μας αρχές  περνούν από τα ακόλουθα στάδια:

  • Σχέδιο για το περιβάλλον
  • Ελαχιστοποίηση της ενέργειας και των πόρων
  • Ελαχιστοποίηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα .

Μεγιστοποίηση επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων μας.

Επιλεκτική συλλογή αποβλήτων

Συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία

Όλη η ομάδα της Daumar είναι ευαίσθητη σε αυτές τις νέες απαιτήσεις, και εργαζόμαστεστην ίδια κατεύθυνσηαναζητώνταςσυνεχώς νέες προτάσεις οι οποίες θα είναι λιγότερο ενοχλητικές για το περιβάλλον