Κατηγορίες

Κλεισίματος

Κλεισίματος

Οι κλειστικές μηχανές κλείνουν τα κουτιά αποτρέποντας την αλλοίωση που μπορεί να υποστεί το προϊόν.
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΕΙ
ΗΑΤ ΗΑΤ
ΗΑΤ/Μ
  ΤΥΠΟΥ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ (RSC y HSC) MCB-1
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ MCB-3