Κατηγορίες

Στοιβακτές

Στοιβακτές
  • Η BOIX ,έχει ώς σκοπό  μέσω των μηχανημάτων της να ικανοποιήσει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σας.
  • Έτσι, έχει σχεδιάσει μια σειρά από στοιβαχτές οι οποίοι βοηθούν την απομάκρυνση των κουτιών και μας επιτρέπουν το στοίβαγμα τους σε ομάδες.