ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣEΩΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ .

Posted by fomesahellas 04/08/2022 0 Comment(s)


 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣEΩΝ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ .

 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ

 

 

 

Η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης με καπνογόνο  για τον έλεγχο της αντίστασης των μυκήτων  επί  των φρούτων  που αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους.Αnia 

Massó (Τεχνικό Τμήμα  Fomesa Fruitech).

 

 Σε μια δοκιμή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παρούσης περίοδού  2014-1015 εσπεριδοειδών, προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα απολυμαντικών, πραγματοποιώντας εφαρμογές με μορφή καπνού για τον έλεγχο της σήψης,  οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ψυκτικούς θαλάμους που περιέχουν φρούτα, ένεκα της εμφάνισής αντιστάσεων των μυκήτων στα αποθηκευμένα φρούτα.

 

  Για αυτό εφαρμόζουμε μια επεξεργασία  καπνογόνου (FRUITFOG- AC) εναντίον του παθογόνου μύκητα των εσπεριδοειδών Penicillium italicum, καλλιεργημένο  στο εργαστήριο στελεχών ανθεκτικών στο  imazalil, και για να διαπιστώσουμε την δυνατότητα της αναπαραγωγής του μύκητα μετά την επεξεργασία  απολύμανσης.

 

 Η δόση του καπνογόνου που εφαρμόστηκε   είναι  60g / 100m3

 

Δια μέσο ενός  τριβείου (πλάκα) Petri και με  καλλιέργεια ενός στελέχους του παθογόνου μύκητα Penicillium italicum που είχε  δείξει αντίσταση μετά την χρήση  του φυτόπροστατευτικού  (imazalil) , πραγματοποιήθηκε  ένας δεύτερος εμβολιασμός  σε δύο πλάκες. Αυτές οι  πλάκες τοποθετήθηκαν   σε  δύο ψυκτικούς θαλάμους  που  προηγουμένως είχαν απολυμανθή, με σιγουριά  ότι έχουμε αφήσει τις πλάκες   ανοικτές σε κάθε θάλαμο.

 Σε έναν από τους θαλάμους αυτούς κάναμε μία εφαρμογή καπνογόνου  ούτος ώστε  να επικάθηση  το μυκητοκτόνο  μέσα στην ανοικτή πλάκα.  Αφήσαμε  να περάσει η περίοδος ασφάλειας  των (24 ωρών)  και εν συνεχεία ανοίξαμε  το θάλαμο συλλέγοντας  τις  πλάκες,  μεταφέροντας τες  στο εργαστήριο για άλλον ένα εμβολιασμό  .

 

 Μετά από 5 ημέρες και σε θερμοκρασία 25 βαθμών  κελσίου  παρατηρήσαμε  τις πλάκες  και αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του καπνογόνου για τον έλεγχό των αντιστάσεων στην δυνατότητα του μύκητα να  αναπτυχτεί μέσα στην πλάκα.

 

  Εν  συνέχεια σας παρουσιάζουμε μια φωτογραφία με τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν :

 

 

FRUITFOG-AC

 

                                                                 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ                                  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

                                             

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που πήραμε  μπορούμε να συμπεράνουμε  ότι η θεραπεία με μορφή καπνογόνου FRUITFOG- AC  είναι αποτελεσματική  για την  απενεργοποίηση της αντίστασης των μυκήτων  στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα .

 

 

 

  FRUITFOG- AC

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΚΑΠΝΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ.

  Η Fomesa Fruitech και η Fomesa Ελλάς  έχει συμπεριλάβει στην γκάμα της απολυμαντικά προϊόντα, διαφορετικών δραστικών ουσιών ,σε μορφή καπνογόνου ,που είναι βιοκτόνα (μυκητοκτόνα και βακτηριοκτόνα)  με γρήγορη δράση και ευρύ φάσμα.

 Το προϊόν απελευθερώνει στο περιβάλλον κλειστών χώρων με μορφή καπνογόνου ο οποίος σε όλες τις περιπτώσεις ενδείκνυται για την επεξεργασία και απολύμανση των επιφανειών και χώρων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία τροφίμων  .

 Ιδανικά για την εφαρμογή τους, σε χώρους που προορίζονται για αποθήκευση φρούτων και λαχανικών: κενών θαλάμων , κοντέινερ , ψυκτικών θαλάμων αυτοκινήτων  , χώρους αποθήκευσης , χώρους συσκευασίας , κ.τ.λ.

   Επίσης , οι επεξεργασίες με μορφή καπνογόνου έχουν, πρόσθετο πλεονέκτημα ότι δεν παράγουν υγρά απόβλητα.

  Η  δόση εφαρμογής είναι: ένα κουτί  600 g για κάθε 1000 mόγκου, ανά ψυκτικό θάλαμο.

  ένα κουτί 300 g για κάθε 500   m3  όγκου, ανά ψυκτικό θάλαμο.

 

          

 

                                               FRUITFOG-AC

 

              

 

              FRUITFOG-AC: Δοχείο καπνογόνο           

               μυκητοκτόνο  και βακτηριοκτόνο  με βάση το     

               τεταρτογενές αμμώνιο (24% p/p) για  χρήση σε    

               περιβάλλον τες χώρους που  αφορούν την βιομηχανία  

               τροφίμων .

 

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  ΘΑΛΑΜΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

 

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝΔΟΣΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣSTERIBOX -AC5 με 10 λιτρα στα 100 λιτρα νερό
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΠΕΚ (Despray)STERIBOX -AC5 με 10 λιτρα στα 100 λιτρα νερό
ΘΑΛΑΜΟΣ / ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ

FRUITFOG-AC 

STERIBOX -AC

600 g / 1000 m3 όγκος

750 mL / 1000 m3 όγκος

 

Αφήστε μας ένα σχόλιο