ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Posted by fomesahellas 29/07/2022 0 Comment(s)

 

 

Βρώσιμες επικαλύψεις για εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα

Τεχνικό τμήμα :  Fomesa Fruitech

 

 

 

 

  Επιπλέον  από τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στη σειρά WaterWax (κεριά ή  και επικαλύψεις για εφαρμογή στα εσπεριδοειδή εντός της ΕΕ), έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε που η Fomesa Fruitech ανέπτυξε και κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια βρώσιμη επικάλυψη για εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα που διατέθηκαν στην αγορά με επωνυμία FoodWax. ® και η οποία συμπεριλήφθηκε στη σειρά Green-line.

  Η βρώσιμη επικάλυψη θεωρείται εκείνη της οποίας τα συστατικά μπορούν να φαγωθούν απευθείας,  δηλαδή είναι τρόφιμα ή. συστατικά τροφίμων. Η κύρια διαφορά με τα παραδοσιακά κεριά είναι ότι τα τελευταία παρασκευάζονται από πρόσθετα τροφίμων (όχι από τρόφιμα) τα πρόσθετα τροφίμων για επικαλυψεις πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό  (ΕΕ)  1129/2011,

 ο οποίος τροποποιεί το προηγούμενο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 1333/2008.

  Πρόσθετα τροφίμων είναι εξ ορισμού συστατικά που επιτρέπεται να ενσωματωθούν σε ορισμένα τρόφιμα, στην ελάχιστη δυνατή ποσότητα, για την ανάπτυξη της τεχνολογικής τους λειτουργίας. Αυτά τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να επισημαίνονται στην ετικέτα εάν χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη των φρούτων (Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011).

 

 

 

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης βρώσιμων επικαλύψεων της FOMESA Fruitech & FOMΕSA Ελλας  είναι τα ακόλουθα:

 

• Παρέχει λύσεις στις νέες απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή

• Μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας με τα ίδια παραδοσιακά συστήματα ακροφυσίων (μπεκ)  ή  με ρότορες στο άνω μέρος βουρτσών,  χωρίς να χρειάζεται να εφαρμόσουν διαφορετική τεχνική ή να διαφοροποιήσουν το τρόπο εργασίας  στο συσκευαστήριο .

• Προϊόντα εγκεκριμένα για χρήση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Δεν χρειάζεται σήμανση.

• Σχηματίζουν ένα ημι-διαπερατό φιλμ γύρω από τον καρπό για να μειώσουν την απώλεια υδρατμών και με συνέπεια τη μείωση βαρους

• Διατήρηση και επέκταση της φυσιολογικής και αισθητηκης ποιότητας των εσπεριδοειδών, επιβραδύνοντας τις διαδικασίες ωρίμανσης των φρούτων και επεκτείνοντας έτσι την εμπορική τους ζωή

 

GREENSEAL: Βρώσιμη επικάλυψη για εσπεριδοειδή και άλλα φρούτα

Τεχνικό Τμήμα : Fomesa Fruitech

 

 

 

                                                                     

 Τότε και τώρα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι είναι ακριβώς μια βρώσιμη  επικάλυψη. Ως βρώσιμη επικάλυψη νοείται αυτή της οποίας τα συστατικά μπορούν να καταναλωθούν απευθείας, δηλαδή είναι   ή / και συστατικά τροφίμων. Η κύρια διαφορά με τα παραδοσιακά κεριά είναι ότι τα τελευταία διατυπώνονται από πρόσθετα τροφίμων (όχι από τρόφιμα). Τα πρόσθετα τροφίμων για τις επικαλύψεις πρέπει να συμπεριλαμβάνονται  στον θετικό κατάλογο του παραρτήματος 1 του κανονισμού 543/2011 της ΕΕ.

Τα πρόσθετα τροφίμων εξ ορισμού επιτρέπεται να είναι ενσωματώνονται σε ορισμένα τρόφιμα, στο ελάχιστο δυνατό βαθμό, για την ανάπτυξη της τεχνολογικής τους λειτουργίας. Αυτά τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα  εάν χρησιμοποιούνται για την επικάλυψη των φρούτων .

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του GreenSeal είναι τα εξής:

 Δίνει λύσεις στις νέες απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή

 Διατηρεί και επεκτείνει τη φυσιολογική και αισθητική ποιότητα των εσπεριδοειδών

Προϊόν εγκεκριμένο για χρήση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Δεν χρειάζεται σημανση .

Δημιουργεί ένα ημιαδιάβροχο φύλλο γύρω από το φρούτο, μειώνοντας την απώλεια υδρατμών και ως εκ τούτου μειώνει την απώλεια βάρους.

       

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μας ένα σχόλιο