ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΝΤΡΕΝΤΣΕΡ

Posted by fomesahellas 08/08/2022 0 Comment(s)

Επεξεργασία στο ΝΤΡΕΝΤΣΕΡ για προ απολύμανση των φρούτων

  Οι  θεραπείες που εφαρμόζονται στο Ντρεντσερ – Drencher με διαβροχή κατά την παραλαβή των φρούτων στο συσκευαστήριο είναι απαραίτητες και υποχρεωτικές.

 

Ο χρόνος που μεσολαβεί από την κοπή έως την μεταφορά των φρούτων στο συσκευαστήριο είναι απαραίτητος για να  συμβούν οι περισσότερες λοιμώξεις και επαναλοιμώξεις.

 

Το χρονικό διάστημα  που μεσολαβεί μεταξύ της μόλυνσης και της μυκητολογικής θεραπείας είναι  ένας καθοριστικός παράγοντας . Γενικά ο καθιερωμένος κανόνας λέει ότι  η θεραπεία πρέπει να γίνετε εντός 24 ωρών από τη συγκομιδή.

 

Η μηχανή Ντρεντσερ μας δίνει αυτή την δυνατότητα για μια Γρήγορη, εφαρμογή των ανάλογων προϊόντων προ απολύμανσης ώστε τα φρούτα να μην μένουν  εκτεθειμένα κατά την παραλαβή σε περιοχές πριν την εισαγωγή τους στο συσκευαστήριο που κάτ. εξοχή είναι μολυσμένες, κάτω από τον ήλιο και σε ρεύματα αέρος που είναι επιβλαβή για την περεταίρω εμπορική τους ζωή  η την συντήρηση.

 

 Είναι εργαστηριακά αλλά και πρακτικά αποδεδειγμένο ότι φρούτα που έχουν επεξεργασθεί με Ντρεντσερ με τα καταλληλά εγκεκριμένα μετασυλλεκτικά προϊόντα δεν επαναμολύνονται κατά την διάρκεια των επόμενων 10 ήμερών.  

 

Κατά την περίοδο του απόπρασινισμού η προ απολύμανση είναι απαραίτητη με Ντρεντσερ διότι θα αποφευχθούν πολλές σήψεις που συμβαίνουν συνήθως κατά την διάρκειά αυτού.

 

   Η επιλογή των δραστικών  ουσιών που θα χρησιμοποιηθούν, είναι ένα άλλος σημαντικός παράγοντας θα διακρίνουμε μεταξύ των θεραπειών, μία ή περισσότερες εγκεκριμένες δραστικές ουσίες που αφορούν διαφορετικές μυκητολογικές προσβολές  . Με μια και μόνο εφαρμογή μπορείς να καταπολέμησης ένα εύρή φάσμα διαφορετικών  μυκήτων .

 

 

Αφήστε μας ένα σχόλιο