Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣTA ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ

Posted by fomesahellas 05/08/2022 1 Comment(s)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ  ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ.

 

 

Τα φρούτα και τα λαχανικά δέχονται επίθεση  από διάφορους τύπους μικροοργανισμών από τον αγρό μέχρι την τελική τους κατανάλωση. Η παρουσία αυτών των παθογόνων μπορεί να προκαλέσει μολύνσεις και ασθένειες που προκαλούν μεγάλες απώλειες στο εμπόριο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ελέγχεται ο πολλαπλασιασμός αυτών των παθογόνων με ένα καλό σχέδιο υγιεινής και απολύμανσης.

Η Fomesa Fruitech, στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων υγιεινής και απολύμανσης για τις βιομηχανίες Αγροτροφήμων, των οποίων οι δραστικές ουσίες εμποδίζουν την εμφάνιση μικροοργανισμών μυκήτων και βακτηρίων.

 

                                                                                                           

 

Καθαρισμός και απολύμανση κιβωτίων
Είναι ουσιώδης ο σωστός καθαρισμός και απολύμανση των κιβωτίων, προκειμένου να εμποδιστεί ή εμφάνιση των μυκήτων που οφείλεται σε μόλυνση και εκ νέου επαναμόλυνση των φρούτων που περιέχονται σε αυτά τα κιβώτια . Ο εν λόγω καθαρισμός και απολύμανση πρέπει να πραγματοποιείτε τόσο στα  κιβώτια που τοποθετείται το τελικό προϊόν όσο και στα κιβώτια  υποδοχής από τον αγρό που περιέχουν  καρπούς κατά τη διάρκεια  της επεξεργασίας και συσκευασία τους.


Περιοδικότητα
Για τα κιβώτια ( κλούβες )από τον αγρό , συνιστάται συνεχής καθαρισμός, αμέσως μετά την ανατροπή τους  και πριν από την επαναχρησιμοποίηση τους . Αν δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα πρέπει να πλυθούν και να απολυμανθούν , τουλάχιστον πριν από την έναρξη μιας νέας περιόδου , μετά από μια βροχερή ή / και πριν από την τοποθέτηση φρούτων για μακρά  συντήρησης.


Συνιστώμενα προϊόντα
Για τον καθαρισμό, συνιστάται η χρήση του STERIBOX – AC το συγκεκριμένο προϊόν είναι απορρυπαντικό και απολυμαντικό για τον καθαρισμό των κιβωτίων.  Η  χρήση του ως απορρυπαντικού και απολυμαντικού, εξασφαλίζει αποτελέσματα υγιεινής και βέλτιστα επίπεδα απολύμανσης.

 

Απολύμανση Ψυκτικών θαλάμων
Ο χρόνος παραμονής των φρούτων σε ψυκτικό θάλαμο  είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία στη διαχείριση των   φρούτων και λαχανικών . Καθαρισμός και απολύμανση των θαλάμων με την κατάλληλη διαχείριση αυτών, οι οποίες εξασφαλίζουν την καλή εναλλαγή και κατάλληλη επεξεργασία των φρούτων, αποτρέπει την εμφάνιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την επίθεση από παθογόνους μικροοργανισμούς.


Περιοδικότητα
Οι θάλαμοι απολύμανσης συνιστάται να το κάνετε μία φορά την εβδομάδα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του αποπρασινισμού ή εάν τα υψηλά ποσοστά της σήψης . Σε  θαλάμους προ ψυκτήρια με έτοιμα φρούτα, ο καθαρισμός και η απολύμανση μπορούν να γίνουν κάθε 15 ημέρες. Επιπλέον, και στην  αρχή μιας νέας  σεζόν , μετά από μια βροχερή ή / και πριν από μιας  μακράς διάρκειας συντηρησεις.


Συνιστώμενα προϊόντα
Η απολύμανση των θαλάμων μπορεί να γίνει μέσω δύο τύπων επεξεργασιών: υγρού και καπνού.
Οι επεξεργασίες υπο καπνισμού έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα υγρά και αυτό συμβαίνει επειδή δεν παράγουν λύματα. Επιπλέον, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την εφαρμογή και να εισάγουμε κενά δοχεία στο θάλαμο , τα οποία θα τα απολυμάνουν επίσης. Για την απολύμανση κενών θαλάμων, συνιστάται η χρήση του καπνογόνου FRUITFOG-AC. Ως υγρό προϊόν, συνιστάται το STERIBOX – AC.

 

                                              

                                                                                     

Απολύμανση του συσκευαστηριου
Το στάδιο καθαρισμού και απολύμανσης των επιφανειών και του εξοπλισμού επί των οποίων γίνεται η διαχείριση των φρούτων είναι καθοριστική  για να προκύψει ή απόκτηση ενός προϊόντος με υγειονομικές και υγιεινές παραμέτρους κατάλληλες για την μεταγενέστερη εμπορικότητά του. Είναι σημαντικό να χωρίσουμε την γραμμή σε "βρώμικη" και "καθαρή" ζώνη. Η "βρώμικη" ζώνη θεωρείται αυτή που βρίσκεται πριν από το πλύσιμο και την κύρωση  των φρούτων και η "καθαρή" ζώνη στα τμήματα της γραμμής όπου γίνεται, η ταξινόμηση και συσκευασία των καρπών στα κιβώτια προς πώληση.

Περιοδικότητα
Το πάτωμα: Συνιστάται να σκουπίζονται και να συλλέγονται τα υπολείμματα φρούτων και οργανικών ουσιών κάθε μέρα και να γίνεται μια διεξοδική απολύμανση 2 φορές την εβδομάδα Καθαρή περιοχή: μία φορά την εβδομάδα.
Γραμμή επεξεργασίας : Αφαιρέστε τα φρούτα με σήψη  και οργανικές ουσίες καθημερινά Συνεχής απολύμανση του πλυντηρίου, κατά τη διάρκεια του ξεβγάλματος του φρούτου, με FRUITCARE-PH σε 1%.


Συνιστώμενα προϊόντα
Ως απολυμαντικό για δάπεδα, συνιστάται το STERIBOX - AC Για τα μηχανήματα  της γραμμής  συνιστάται: Το ίδιο προϊόν.

                                                    

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  ΘΑΛΑΜΩΝ  ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

 

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝΔΟΣΗ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣSTERIBOX -AC5 με 10 λιτρα στα 100 λιτρα νερό
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΠΕΚ (Despray)STERIBOX -AC5 με 10 λιτρα στα 100 λιτρα νερό
ΘΑΛΑΜΟΣ / ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ

FRUITFOG-AC 

STERIBOX -AC

600 g / 1000 m3 όγκος

750 mL / 1000 m3 όγκος

 

 

1 Comment(s)

DealsPaws:
20/12/2023, 09:13:51 PM, dealspaws.com
Reply

Thank you for the suggestion. I'll give it a try.

Αφήστε μας ένα σχόλιο